KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

GÖREVİN KAPSAMI

Görev alanındaki koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Nöbet noktalarında bulunan talimatları yerine getirmek,

Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak,

Görevli olduğu alana girenlerin kimlik kontrolünü yapmak,

Görev alanındaki her türlü arıza, aksaklık ve olay ile ilgili form, tutanak vb. düzenlemek ve amirlerine haber vermek,

Görev süresince olabilecek her türlü gelişmeye karşı hazır bulunmak,

Görev alanına giren çıkan araçların denetimini yapmak,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyaları emanete almak,

Gerektiğinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7’nci maddesi ile verilmiş yetkileri kullanmak,

Birimi ile ilgili diğer tüm işlemleri yapmak,

Amirleri tarafından verilen diğer benzer işleri yapmak.

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik