YARDIMCI HİZMETLER GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI


GÖREVİN KAPSAMI

   Meslek Yüksekokullarındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapmak.

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Temizlik talimatına uygun şekilde dairenin temizliğini yapmak, diğer destek hizmetlerini yürütmek,

Evrakları ilgili yerlere götürmek, getirmek, evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak,

Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlamak (EşyaTaşıma vb.)

 Araç ve gereçleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak, muhafaza etmek,

Dairede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak,

Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirmek,

Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak,

 Birimi ile ilgili diğer tüm işlemleri yapmak,

           Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik