YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

GÖREVİN KAPSAMI

Birime gelen ve giden evrakların akışının hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Birime gelen her türlü evrakı teslim almak, Evrak Kayıt Defterine ve Evrak Kayıt Otomasyon Programına kayıt etmek, evrakı bağlı olduğu birim yöneticisine sunmak, havale edilen evrakı ilgilisine imza karşılığı teslim etmek,

Giden evrakları Giden Evrak Kayıt Defterine ve Evrak kayıt Otomasyon Programına kayıt etmek, sayı ve kayıt numaralarını vermek, gerekli ise Kurum kayıt numarası almak, ilgilisine uygunluğuna göre elden, kargo veya posta yolu ile teslim etmek,

Amirleri tarafından yazılması istenen yazıları yazmak, tutanakları düzenlemek, yazışmaları yürütmek,

Gizlilik derecesine sahip olan evrakların ifşa edilmemesini sağlamak.

EBYS sistemi üzerinden tüm evrak işlemlerini yapmak ve Kurum dışı evrakların sistem çıktılarını alıp posta işlemlerine hazırlamak,

Birimi ile ilgili diğer tüm işlemleri yapmak

Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik